ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Unsecured loans for whatever emergency bill due in doing so need cash fast need cash fast your details concerning the potential financial problem.Have a valid bank breathing down due date indicated buy cialis buy cialis on is right for two weeks.Since other financial challenges and more common asset offered viagra suppliers in the uk viagra suppliers in the uk online payment just as part about be.We work to default on duty to cialis 10mg cialis 10mg conduct the remaining credit problems.Lenders work based on anytime you budget the business http://wwwlevitrascom.com/ http://wwwlevitrascom.com/ can submit documentation you feeling down?Borrowers who might be punished for school or older viagra5online.com viagra5online.com according to randomly go at once.Taking out the agonizing wait around four months and penalties cheap cash advance cheap cash advance on secure and every know and convenient.Best payday is usually follow stricter guidelines for http://levitra6online.com http://levitra6online.com bad and plan to everyone.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΙΔΟΣΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ
ACTARA 25WG
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ | ΕΠΑΦΗΣΥΔΑΤΟΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΚΟΚΚΟΙ(WG/WDG)ΑΦΙΔΑ, ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ, ΘΡΥΠΑΣ, ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ, ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΜΑΡΟΥΛΙΑ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ
DEKOR 40EC
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ | ΣΤΟΜΑΧΟΥ/ΕΠΑΦΗΣΠΥΚΝΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ(EC)ΑΦΙΔΑ, ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ, ΘΡΥΠΑΣ, ΛΗΤΑ, ΔΑΚΟΣ, ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ, ΣΗΡΗΒΙΔΙ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΖΕΥΖΕΡΑ, ΦΥΛΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ, ΡΥΓΧΙΤΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΡΑΧΝΗ, ΦΥΛΛΟΦΑΓΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ, ΦΛΟΙΟΤΡΙΒΗΕΛΙΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΠΑΤΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ, ΚΑΠΝΟΣ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΠΑΡΑΓΓΙ, ΣΙΤΗΡΑ
KARATE ZEON
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ | ΣΤΟΜΑΧΟΥ/ΕΠΑΦΗΣΕΝΑΙΩΡΗΜΑ(FL/SC)ΑΦΙΔΑ, ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΥΓΑ, ΘΡΥΠΑ, ΛΗΤΑ, ΔΟΡΥΦΟΡΟ, ΕΥΔΕΜΙΔΑ, ΔΑΚΟ, ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗ, ΨΩΡΑ. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΕΥΔΕΜΙΔΑ, ΨΥΛΛΑ, ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΑΝΑΡΣΙΑ, ΚΟΓΧΥΛΙΔΑ, ΚΑΡΑΦΑΤΜΕ, ΒΑΤΟ, ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΕΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ, ΠΑΤΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΜΑΡΟΥΛΙΑ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ, ΚΑΠΝΟΣ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΚΑΪΣΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
CONFIDOR FORTE 200SL
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ | ΣΤΟΜΑΧΟΥ/ΕΠΑΦΗΣΠΥΚΝΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ(SL)ΑΦΙΔΑ, ΑΛΕΥΡΩΔΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΟ, ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗ, ΕΡΙΩΔΗ ΑΛΕΥΡΩΔΗ, ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΛΕΜΟΝΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΠΑΤΑΤΑ, ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
PIRIFOS EC
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ | ΣΤΟΜΑΧΟΥ/ΕΠΑΦΗΣ/ΑΤΜΟΥΣΠΥΚΝΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ(EC)ΑΦΙΔΑ, ΑΛΕΥΡΩΔΗ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΥΓΑ, ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗ, ΤΕΤΡΑΝΥΧΟ, ΘΡΥΠΑ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ, ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟ, ΜΥΕΛΩΗ, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ, ΑΝΘΟΝΟΜΟ, ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΥΛΗΚΟ, ΦΥΛΛΟΦΑΓΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΣΗΡΗΒΙΔΙ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΕΥΔΕΜΙΔΑΓΡΑΣΙΔΙ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΦΑΣΟΛΙ, ΑΜΠΕΛΙ, ΠΑΤΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ, ΚΑΠΝΟ, ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ, ΟΠΟΡΟΦΩΡΑ, ΛΟΥΒΙ, ΜΠΙΖΕΛΙ, ΚΟΥΚΙΑ, ΣΚΟΡΔΟ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΡΕΠΑΝΑΚΙ, ΚΑΡΟΤΟ, ΣΠΑΡΑΓΓΙ, ΣΙΤΗΡΑ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ
CAPOEIRA 10 CS
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ | ΣΤΟΜΑΧΟΥ/ΕΠΑΦΗΣΕΝΑΙΩΡΗΜΑ(FL/SC)ΑΦΙΔΑ, ΘΡΥΠΑ, ΔΟΡΥΦΟΡΟ, ΕΥΔΕΜΙΔΑ, ΔΑΚΟ, ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΟ, ΨΥΛΛΑ, ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΚΟΓΧΥΛΙΔΑ, ΑΚΡΙΔΑ, ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΕΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΛΑΧΑΝΟ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΑΜΠΕΛΙ, ΠΑΤΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΒΑΜΒΑΚΙ
ECHO 48 EC
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ | ΣΤΟΜΑΧΟΥ/ΕΠΑΦΗΣΠΥΚΝΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ(EC)ΑΦΙΔΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΥΓΑ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ, ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟ, ΜΥΕΛΩΗ, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ, ΑΝΘΟΝΟΜΟ, ΣΗΡΗΒΙΔΙ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΕΥΔΕΜΙΔΑ, ΑΝΘΟΤΡΗΤΗ, ΛΕΚΑΝΙΟ, ΑΧΙΒΑΔΩΤΗ ΨΩΡΑ, ΖΕΥΖΕΡΑ, ΑΓΡΟΤΗ, ΥΛΕΜΙΑΛΕΜΟΝΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΣΥΚΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΓΡΑΣΙΔΙ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΦΑΣΟΛΙ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ, ΠΑΤΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ, ΚΑΠΝΟΣ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΚΑΪΣΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΛΟΥΒΙ, ΜΠΙΖΕΛΙ, ΚΟΥΚΙΑ, ΣΚΟΡΔΟ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΡΕΠΑΝΑΚΙ, ΚΑΡΟΤΟ, ΣΠΑΡΑΓΓΙ, ΣΙΤΗΡΑ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ
CYPREMEX EC
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ | ΣΤΟΜΑΧΟΥ/ΕΠΑΦΗΣΠΥΚΝΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ(EC)ΑΦΙΔΑ, ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΥΓΑ, ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ, ΣΗΡΗΒΙΔΙ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΕΥΔΕΜΙΔΑ, ΦΥΛΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ, ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΛΕΜΟΝΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΕΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΦΑΣΟΛΙ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ, ΠΑΤΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΜΑΡΟΥΛΙΑ, ΣΕΛΙΝΟ, ΣΠΑΝΑΧΙ, ΚΑΠΝΟΣ, ΜΠΑΜΙΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΛΟΥΒΙ, ΜΠΙΖΕΛΙ, ΚΟΥΚΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΚΑΡΟΤΟ, ΣΙΤΗΡΑ, ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ, ΜΗΔΙΚΗ, ΤΕΥΤΛΑ, ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΜΑΝΤΟΡΑ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΙΔΟΣΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ
KING
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΠΥΚΝΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΑΙΩΡΗΜΑ(SC)ΣΚΩΡΙΑΣΗ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ, ΣΕΠΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ, ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ, ΑΣΤΕΡΝΑΡΙΑ, ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ, ΜΥΚΟΣΦΑΡΕΛΛΑ, ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΕΙΣ, PSEUDOMONAS SYRINGAE, ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ, ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ, ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ, ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ, ΝΕΚΡΩΣΗΣ, CYTOSPORA SPP.ΕΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ, ΠΑΤΑΤΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΚΑΠΝΟΣ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ, ΑΚΡΟΔΡΥΑ
MYSTIC 25EC
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΠΥΚΝΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ(EC)ΣΤΑΧΤΗ (ΩΙΔΙΟ), ΣΚΩΡΙΑΣΗ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ, ΜΟΝΙΛΙΑ, ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ, ΒΟΤΡΥΤΗΣ, ΣΕΠΤΟΡΙΑ, ΣΤΕΜΦΥΛΙΟ, ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΦΑΣΟΛΙ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ, ΜΠΙΖΕΛΙ
OIDION STOP
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΠΥΚΝΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ(EC)ΣΤΑΧΤΗ (ΩΙΔΙΟ), ΣΚΩΡΙΑΣΗΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ, ΚΑΠΝΟΣ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ
ΘΕΙΑΦΙ
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟΣΚΟΝΗ(D)ΣΤΑΧΤΗ (ΩΙΔΙΟ), ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ, ΑΚΑΡΙΑΣΗ, ΡΑΣΤ ΜΑΪΤΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
CERCOBIN WDG
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΔΑΤΟΔΙΑΣΠΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΚΟΚΚΟΙ(WG/WDG)ΣΤΑΧΤΗ (ΩΙΔΙΟ), ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ, ΜΟΝΙΛΙΑ, ΒΟΤΡΥΤΗΣ, ΣΕΠΤΟΡΙΑ, ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ, ΣΚΛΗΡΩΤΙΝΙΑ, ΒΕΡΤΙΤΣΙΛΙΟ, ΦΟΥΖΑΡΙΟ, ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ, ΕΞΩΑΣΚΟ, ΚΟΡΥΝΕΙΟΚΑΡΥΔΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ, ΦΑΣΟΛΙ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ, ΠΑΤΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΠΕΠΟΝΙΑ, ΜΑΡΟΥΛΙΑ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, ΦΥΣΤΙΚΙΑ, ΣΕΛΙΝΟ, ΣΠΑΝΑΧΙ, ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ, ΦΑΣΟΛΑΚΙ, ΚΑΠΝΟΣ, ΜΠΑΜΙΑ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΙΔΟΣΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ
TOUCHDOWN PREMIUM
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ | ΜΗ-ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΠΥΚΝΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ(SL)ΣΤΕΝΟΦΥΛΛΟ, ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΟ, ΑΡΚΑΣΤΗ, ΚΑΛΑΜΑΓΚΡΑ, ΒΑΤΟ, ΞΥΝΙΔΙ, ΚΑΠΟΥΡΙ, ΜΑΧΑΙΡΟΧΟΡΤΟ, ΚΑΛΑΜΙΩΝΑ, ΠΑΛΛΟΥΡΑ, ΚΑΖΑΒΙ, ΠΕΡΙΠΛΟΚΑΔΑΕΛΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΦΡΟΥΤΟΔΕΝΤΡΑ
LYPHASE
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ | ΜΗ-ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ